TRUNG TÂM VLXD & TTNT THANH TÂM

TRUNG TÂM VLXD & TTNT THANH TÂM

TRUNG TÂM VLXD & TTNT THANH TÂM 

Địa chỉ: 222 Bình Long, P. Phú Thạnh, Tân Phú, Tp HCM

Điện thoại: 0283.9785322 - 0283.8612372

Email: info@noithattanphu.net

Website: www.noithattanphu.net